Điện thoại: 028 6272 7086

Liên Hệ

Công ty TNHH Thương Mại & Công​ Nghệ

Phương Khoa

 

Địa chỉ     : 33 Đường Số 2C - Phường An Lạc - Quận Bình Tân - TPHCM

 

 MST       : 0313382822

 

 Tel/ Fax  : (08) 6272 7086

 

 Email      : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 Website  : www.phuongkhoa.vn

Thông tin liên hệ

Công ty TNHH Thương Mại & Công Nghệ
PHƯƠNG KHOA

Điện thoại: 028 6272 7086

Hotline: 0908 117 448

Mạng Xã Hội

circle, color, facebook icon Face Book

circle, color, youtube icon Youtube

circle, color, google icon Google +

Facebook